Descoperă mașina potrivită pentru tine

Feature Image

Recomandarea noastră

Skoda Octavia 2019

0 ( 0 Reviews )
Ai întrebări? Sună-ne la numărul 0729 927 770
sau...

Întrebări & răspunsuri

Pentru închirierea unui autovehicul este obligatoriu ca șoferul sa aibă vârsta minima de 23 de ani si/sau sa aibă permis de conducere categoria B, de minim un an. Proprietarul isi rezerva dreptul de a refuza închirierea unui autovehicul către un client fără nicio explicație suplimentara.
Perioada minima de închiriere este de 1/zi. Prima ora de întârziere este gratuita. Următoarele 2 ore se taxează cu 10 euro/ora. Orice întârziere peste aceasta perioada se taxează cu contravaloarea unei zile întregi de închiriere. Orice întârziere care depășește 8 ore va fi considerata ca rea intenție sau eventual furt, ducând la pierderea fondului de garanție sau după caz la anunțarea organelor de politie, departamentul furturi auto, pentru recuperarea forțata a autoturismului. Autovehiculul este livrat clientului, in baza prezentului contract, in stare generala buna si funcționala. La livrare, proprietarul este dator sa înștiințeze clientul despre eventualele defecțiuni minore, iar acesta isi rezerva dreptul de a accepta sau nu închirierea. Livrarea autoturismului se face in urma semnării, de către ambele parți, a prezentului contract, a plații garanției si a taxelor de către client. Odată cu livrarea autovehiculului, clientului ii sunt încredințate documentele de identificare ale acestuia, in copie xerox. Clientul răspunde material pentru orice paguba sau dauna pricinuita prin accident cauzat de încredințarea spre conducere a autovehiculului către un șofer neautorizat de către proprietar.
Tarifele de închiriere sunt cele prezente in oferta, la care se adaugă anumite reduceri in funcție de numărul de zile de închiriere. Plata serviciilor, precum si garanția se plătesc integral la începutul perioadei de închiriere. Pentru garanție se întocmește factura si chitanța pentru toata suma prevăzută in contract. Plățile se pot face in euro sau lei cu cash sau cu card de credit / debit Master / Visa. In tarife sunt incluse asigurarea obligatorie, asigurarea full casco, Rovinieta (taxa de drum) plus taxele pentru șoferul aditional. In tarife nu sunt incluse amenzile de circulație si de parcare, combustibilul, pana de cauciuc sau cauciucurile tăiate din diverse motive.
Autovehiculele folosite au asigurări CASCO valabile pe teritoriul României. Asigurările acoperă toate daunele provocate de accidente sau incidentele minore ce sunt provocate de alte persoane decât clientul sau împuternicitul acestuia, cu condiția întocmirii formațiunilor legale, a procesului verbal constatator, a dovezii de reparație, anexa 2, eliberata de politia rutiera de pe raza localități unde s-a produs incidentul. Asigurările nu acoperă daunele provocate de erori de pilotaj, zgârieturi, capace de roti sparte, pene de cauciuc etc. Asigurările nu acoperă defecțiunile produse la motor sau subansamblele acestuia care sunt cauzate din vina clientului, rezultate in urma unei utilizări necorespunzătoare. Acestea vor fi certificate de către un atelier auto specializat. Asigurarea nu acoperă daunele provocate de către client ca urmare a consumului de alcool, droguri sau al altor substanțe interzise prin lege. In aceste cazuri clientul va suporta toate cheltuielile de reparație, inclusiv zilele de staționare in service. Asigurarea nu despăgubește furtul autoturismului in cazul in care acesta este lăsat cu cheile in contact, descuiat si nesupravegheat. Pentru despăgubirea furtului este obligatorie prezentarea cheii cu care a fost predata mașina către client. Pe durata prezentului contract clientul răspunde de toate daunele produse unor terți, in cazul in care aceștia au cerințe suplimentare sau in cazul in care valoare pagubelor depășește suma asigurata. Asigurarea nu acoperă eventualele amenzi de circulație pe timpul desfășurării contractului de închiriere, ele fiind suportate de către client. In eventualitatea in care amenda sosește prin posta la o durata ulterioara, procesul verbal de constatare a contraventiei va fi returnat politiei pe raza localității unde s-a produs contravenția, însoțit de actele celui care a semnat contractul de închiriere sau a utilizatorului desemnat de acesta.
Cartea de identitate in original si in copie; Permis de conducere in original si in copie; Documentele trebuie sa aparțină persoanei care închiriază si semnează contractul de închiriere.
Garanția se plătește in funcție de tipul autoturismului si al pachetului de extra asigurare sau pachetului de extra km ales si in funcție de vârsta șoferului, acesta variază între 100€ - 500€. 2. Preturile pentru asigurarea SCDW (răspundere financiara 0 in caz de avarii) sunt cuprinse intre 50 euro-200euro