Str. Fabricii nr. 1
NON STOP

Termeni si Conditii

Condiții pentru închirierea mașinii Rentanddrive rent a car Cluj Napoca

Termeni si conditii

Autoturismul închiriat de la Rentanddrive rent a car Cluj Aeroport poate fi folosit doar cu respectarea stricta a legislației rutiere si a tuturor modificărilor acesteia, a hotărârilor sau a reglementarilor ce modifica sau completează legislația rutiera in vigoare, la data încheierii contractului.

Orice încălcare a acestor norme in legătura cu obiectul prezentului contract, va duce automat la costuri suplimentare, ce se vor factura clientului.

Autoturismul închiriat nu poate fi folosit la transportul de persoane sau bunuri materiale si nici pentru tractarea altor autoturisme, contra cost. Termeni si Conditii

Termeni si Conditii

Autoturismul închiriat nu poate fi folosit la transportul de materiale periculoase sau interzise prin lege, toate responsabilitățile pentru aceste activități revin in exclusivitate clientului.

Autoturismul închiriat va fi folosit doar in limitele tehnice impuse de constructor si nu va fi folosit in competiții de viteza sau concursuri auto. In cazul defecțiunilor apărute ca urmare a acestor activități, autoturismului i se va întocmi un raport de activitate si un raport tehnic constatator iar clientul va răspunde material pentru acesta, urmând a se întocmi actele legale de plata. 

Inchirieri auto Cluj Pret

Autoturismul închiriat nu poate fi folosit decât de către persoana semnatara a contractului sau de o persoana desemnata de aceasta, numit utilizator, si care va fi specificata in contract. Orice modificare a acestei clauze trebuie anunțata si trecuta in contract. In cazul in care nu se respecta aceasta clauza se va întrerupe contractul de închiriere.
Autoturismul închiriat nu poate fi folosit de către șoferi începători!Termeni si Conditii

Este interzisa conducerea autoturismului închiriat de către persoane aflate sub influenta alcoolului, drogurilor sau al altor substanțe interzise prin lege, pe toata durata desfășurări prezentului contract. In eventualitatea producerii unui incident rutier in urma căruia se constata încălcarea acestei prevederi, clientul răspunde material, civil sau penal, in totalitate, pentru pagubele produse. Clientul care inchiriaza o masina din Cluj plătește inclusiv zilele in care a staționat cu mașina, prețul fiind cel practicat pe zi de închiriere.

Pe durata contractului, orice defecțiune apăruta va fi remediata doar cu acordul proprietarului sau de catre acesta, in service-urile autorizate de catre Rentanddrive inchirieri auto Cluj.

La parcarea autoturismului inchiriat in spatiile special amenajate, se va plăti taxa aferenta, după care autoturismul va fi încuiat si asigurat, pentru evitarea eventualelor furturi. Nu se vor lasă niciodată acte originale in interiorul mașinii in timpul staționarii acesteia.
Clientul se obliga sa returneze autoturismul închiriat la sfârșitul perioadei de închiriere in starea inițiala. Orice modificare a stării inițiale prin lovire sau distrugere, va duce la folosirea parțiala sau totala a fondului de garanție constituit pe perioada închirierii.

Clientului i se interzice vânzarea, subînchirierea sau lăsarea drept gaj a autoturismului închiriat.

1. Varsta

Rentanddrive – firma inchirieri masini Cluj solicita ca varsta minima a persoanei care va conduce masina este de 21 ani, iar vechimea carnetului de conducere sa fie de minim 1 an. Rentanddrive își rezerva dreptul de a refuza închirierea unui autovehicul către un client fără nicio explicație suplimentara.

2. Livrarea

Perioada minima de închiriere auto Cluj este de 2/zile. Prima ora de întârziere este gratuita. Următoarele 2 ore se taxează cu 10 euro/ora. Orice întârziere peste aceasta perioada se taxează cu contravaloarea unei zile întregi de închiriere. Orice întârziere care depășește 8 ore va fi considerata ca rea intenție sau eventual furt, ducând la pierderea fondului de garanție sau după caz la anunțarea organelor de politie, departamentul furturi auto, pentru recuperarea forțata a autoturismului.

Termeni si Conditii

Autovehiculul închiriat din Cluj -Napoca este livrat clientului, in baza prezentului contract de inchiriere auto Cluj, in stare generala buna si funcționala. La livrare, proprietarul este dator sa înștiințeze clientul despre eventualele defecțiuni minore, iar acesta isi rezerva dreptul de a accepta sau nu închirierea. Livrarea autoturismului se face in urma semnării, de către ambele parți, a prezentului contract, a plații garanției si a taxelor de către client. Odată cu livrarea autovehiculului, clientului ii sunt încredințate documentele de identificare ale acestuia.

Clientul răspunde material pentru orice paguba sau dauna pricinuita prin accident cauzat de încredințarea spre conducere a autovehiculului către un șofer neautorizat de către proprietar.

3. Modalitate de plata / Tarife practicate

Tarifele de închiriere auto Cluj Aeroport sunt cele prezente in oferta, la care se adaugă anumite reduceri in funcție de numărul de zile de închiriere. Plata serviciilor, precum si garanția se plătesc integral la începutul perioadei de închiriere.Termeni si Conditii

Plățile se pot face in euro sau lei cu cash sau cu card de credit / debit Master / Visa.
In tarife sunt incluse asigurarea obligatorie, asigurarea full casco, Rovinieta (taxa de drum) plus taxele pentru șoferul aditional.
In tarife nu sunt incluse amenzile de circulație si de parcare, combustibilul, pana de cauciuc sau cauciucurile tăiate din diverse motive. Termeni si Conditii

4. Asigurarea

Autovehiculele Rentanddrive  folosite au asigurări CASCO valabile pe teritoriul României.
Asigurările masinilor inchiriate din Cluj acoperă toate daunele provocate de accidente sau incidentele minore ce sunt provocate de alte persoane decât clientul sau împuternicitul acestuia, cu condiția întocmirii formațiunilor legale, a procesului verbal constatator, a dovezii de reparație, anexa 2, eliberata de politia rutiera de pe raza localități unde s-a produs incidentul.

Asigurările nu acoperă daunele provocate de erori de pilotaj, zgârieturi, capace de roti sparte, pene de cauciuc etc.
Asigurările nu acoperă defecțiunile produse la motor sau subansamblele acestuia care sunt cauzate din vina clientului, rezultate in urma unei utilizări necorespunzătoare. Acestea vor fi certificate de către un atelier auto specializat.Termeni si Conditii

Asigurarea nu acoperă daunele provocate de către client ca urmare a consumului de alcool, droguri sau al altor substanțe interzise prin lege. In aceste cazuri clientul va suporta toate cheltuielile de reparație, inclusiv zilele de staționare in service.Termeni si Conditii
Asigurarea nu despăgubește furtul autoturismului in cazul in care acesta este lăsat cu cheile in contact, descuiat si nesupravegheat. Pentru despăgubirea furtului este obligatorie prezentarea cheii cu care a fost predata mașina către client.Termeni si Conditii

Pe durata prezentului contract de inchiriere auto ClujNapoca clientul răspunde de toate daunele produse unor terți, in cazul in care aceștia au cerințe suplimentare sau in cazul in care valoare pagubelor depășește suma asigurata.
Asigurarea nu acoperă eventualele amenzi de circulație pe timpul desfășurării contractului de închiriere, ele fiind suportate de către client. In eventualitatea in care amenda sosește prin posta la o durata ulterioara, procesul verbal de constatare a contraventiei va fi returnat politiei pe raza localității unde s-a produs contravenția, însoțit de actele celui care a semnat contractul de închiriere sau a utilizatorului desemnat de acesta.

5. Documentele necesare pentru închirierea unei mașini

•    Cartea de identitate in original si in copie;
•    Permis de conducere in original si in copie;
•    Documentele trebuie sa aparțină persoanei care închiriază si semnează contractul de închiriere.Termeni si Conditii

 

Compania Rentanddrive rent a car Cluj nu garantează marca si tipul de mașina, doar categoria. In unele cazuri nu vom putea livra mașina aleasa de dumneavoastră, dar va vom servi cu o mașina din aceeași categorie sau mai mare si mai scumpa, dar la același preț.Termeni si Conditii

Vezi recenziile noastre pe Google 

RentAndDrive ® 2023
Phone