Str. Fabricii nr. 1
NON STOP

Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate rent a car cluj

 Rentanddrive inchirieri auto Cluj legislatiei europene cu privire la protectia datelor cu caracter personal (“Date”), iar prelucrearea si colectarea datelor se face in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Politică de confidențialitate

Prelucrarea Datelor se va face de catre  British Explore Srl, cu sediul social in Mun. Cluj-Napoca, Str Fabricii, Jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/1525/05.04.2019 avand codul unic de inregistrare 40929784 tel. +40 729 927 770 Datele de contact ale persoanei responsabile cu protectia datelor: Tel. +40 730041 216 E-mail: office@rentanddrive.ro Rentanddrive rent a car Cluj informeaza persoanele ale caror date sunt prelucrate prin termenii si conditiile contractului de inchiriere, modul si scopul in care aceste date sunt utilizate, precum si drepturile persoanelor vizate in relatia cu Societatea. Scopul general al colectarii si prelucrarii Datelor

  • Prestarea serviciilor de închiriere autoturisme Cluj (înregistrarea rezervãrii de închiriere, încheierea contractului de inchiriere masina Cluj, servicii de asistentã pe parcursul contractului de închiriere, emiterea facturilor fiscale)
  • Eliberarea certificatelor de asigurare/ solutionare a dosarelor de daunã
  • Emiterea împuternicirilor pentru trecerea frontierei
  • Emiterea scrisorilor de deblocare a sumelor preautorizate cãtre entitãtile bancare
  • Respectarea obligatiilor legale
  • Solutionarea reclamatiilor

Colectarea si procesarea datelor persoanelor vizate pentru scopurile mentionate mai sus poate avea urmatorul temei legal:

  • Interesul legitim al companiei Rentanddrive
  • Contractul de Inchiriere la care persoana vizatã este parte
  • Consimtãmântul persoanei vizate
  • O obligatie legalã

Transmiterea datelor cu caracter personal se poate face in anumite situatii catre:

  • Autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale)
  • Parteneri implicati in procesul de inchiriere (spre exemplu: parteneri de servicii IT, servicii de facturare, parteneri servicii de contabilitate , parteneri);
  • Colaboratori servicii de inchiriere (detalii privind aceste societati colaboratoare, inclusiv situatiile in care Datele dumneavoastra vor fi transmise catre acestea le puteti afla pe site-ul: rentanddrive.ro sectiunea “Politica de confidentialitate”, subsectiunea “ persoane imputernicite”, sau, la solicitarea dumneavoastra, prin intermediul persoanei desemnate cu protectia datelor cu caracter personal folosind date contact menționate în prezentul document.
  • Societati de asigurari
  • Societati de leasing auto
  • Institutiile bancare emitente ale instrumentelor de platã folosite de cãtre persoana vizatã;
  • Grupul Rentanddrive

Transferul datelor in afara tarii se poate face catre:

  • Autoritatile din statele membre, la cererea acestora

Stocarea Datelor se face pentru perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale specifice si atata timp cat sunt necesare pentru scopurile mentiunate mai sus. Persoanele vizate au, cumulativ, urmatoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal:

  • Drept de acces – insemnand dreptul de a putea solicita confirmarea faptului ca Datele sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La solicitarea dumneavoastra, veti primi si o copie a Datelor
  • Drept la rectificare – insemnand dreptul de a obtine rectificarea Datelor inexacte, precum si completarea Datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de catre dumneavoastra de informatii suplimentare
  • Dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”) – insemnand ca in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul in care va retrageti consimtamantul sau in cazul in care se constata ca Datele au fost prelucrate ilegal), aveti dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea Datelor care va privesc
  • Dreptul de a retrage consimtamantul – insemnand dreptul de a retrage, in orice moment, consimtamantul pentru prelucrarea Datelor
  • Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand dreptul de a primi Datele pe care le-ati furnizat într-un format structurat, care poate fi citit automat si dreptul de a solicita ca Datele sa fie transmite altui operator ales de dumneavoastra
  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de a obține din partea Societatii restricționarea prelucrării Datelor in anumite situatii reglementate expres de lege (in special in cazul in care contestati exactitatea Datelor sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, dar dumneavoastra va opuneti stergerii Datelor). In aceste situatii, cu exceptia stocarii, Datele nu vor mai fi prelucrate
  • Dreptul de a depune plangere – insemnand dreptul dumneavoastra de a depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a Datelor. Plangerea se depune la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
  • Vezi review-urile noastre pe Google

 

RentAndDrive ® 2023
Phone